När Queentab påbörjar ett nytt uppdrag lämnas en lista på hela personalen med namn och personnummer till säkerhetsansvarige.

Sekretess i allt som rör kunden.
Företagets logotyp på byxor och tröja samt
Queentabs ID-bricka med fotografi och
personnummer.

Queentab har liten personalomsättning som innebär
bättre säkerhet.

Larmhantering

Nyckelhantering, passerkort
Avvikelserapportering av kundens lokaler.