Så här skriver våra referenser om Queentab i sina rekommendationsbrev:

"Det var med glädje vi kunde njuta av att ytor blev dammfria och golv glänste av renhet kort efter det att Queentab hade fått uppdraget att börja städa hos oss."

"Queentab har utfört städningar exempelvis efter middagar för 800 personer eller mottagningar för 1200 gäster."

"Golvvården har varit mycket professionell med stor kunskap om hur olika underlag ska behandlas."


"Ur säkerhetssynpunkt har det även varit tryggt med ett städbolag som inte har haft någon omsättning på sin personal utan har en stabil, fast anställd stab, som Securitasväktare och övrig museipersonal känt igen när det rört sig i museet."


"Jag har förstått att det inte blir någon omsättning på personalen inom Queentab på grund av den goda personalvård som de anställda omfattas av. Detta gör att de känner sig uppskattade, trygga och stannar i företaget. Detta får till följd att de får mer och mer erfarenhet av att städa samma lokaler och blir än mer skickliga att vårda dessa."


"Under den tid som Queentab i Segeltorp/Petri Heiskanen varit knutna till oss har den museala miljön genom gått omfattande antikvariska upprustningar kvaliteten på det museala arbetet har i anslutning här med också höjts. Det säger sig självt att lokalvården i ett museum där både byggnaden i sig samt de föremål som där utställs tillhör vårt Svenska kulturarv, kräver kunskap och erfarenhet. Petri Heiskanen och Queentab besitter i hög grad denna specialkompetens."


"Under alla dessa 16 år har Queentab utfört sina åtaganden på ett mycket föredömligt sätt och mig veterligen har det aldrig ådragit sig någon kritik. Utöver att det självständigt och initiativrikt städar och underhåller museet på bästa tänkbara sätt har det i nära samarbete med våra föremålsintendenter ständigt utvecklat sina städmetoder. Med stor kunskap om bland annat miljöanpassade städmetoder, föremålshantering, golvvård mm har deras städmetoder t.o.m. fått mycket fina lovord av våra möbelkonservatorer. "


"Sedan många år tillbaka har personalen på Queentab också förtroendet att självständigt handha vissa delar av vår larmanläggning med personliga koder. Denna hantering ställer höga krav på både noggrannhet och säkerhetsmedvetande och detta har personalen på Queentab alltid visat stort prov på."


"Queentab har städat på museet till vår fulla belåtenhet, och museet har aldrig sedan 1994 övervägt att byta städfirma. Säkerhetsrutiner har följts på ett tillfredsställande sätt. En stor fördel med Queentab är också direktkontakten med företagets ledning. Det har varit mycket lätt att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt. Med stöd av ovan sagda kan jag inte annat än rekommendera Queentab som städfirma för museer och motsvarande kulturinstitutioner. "
 

Vid upphandling lämnas alltid referenser och rekommendationsbrev.