Hörnstenarna i Queentabs verksamhet är hög kvalitet, långsiktighet och miljötänkande på alla utförda arbeten.

Sedan företagets start 1987 har kvalitets- och miljöarbetet bedrivits. För att säkerställa ett strukturerat, effektivt och målstyrt arbete pågår ett arbete med att införa ett verksamhetssystem i enlighet med ISO 14001 och INSTA 800 (SS 62 78 01).

Den kvalitets- och miljöpolicy som fungerar som en ledstjärna för samtliga medarbetare på Queentab lyder:

Denna policy speglar företagets ambitioner inom kvalitets- och miljöområdet och fungerar som ledstjärna i den dagliga verksamheten.

För mer information om Queentabs kvalitets- och miljöarbete kontakta Petri Heiskanen.