Queentab i Segeltorp AB är ett familjeföretag med lång erfarenhet av lokalvård. Allt sedan 1987 har vi bedrivit städverksamhet med inriktning på antikvariskt känsliga miljöer i K-märkta fastigheter. Queentab har mycket bra samarbete med olika konservatorer på olika områden. Queentabs företagsledning sköter alltid direktkontakten med sina uppdragsgivare för att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt. Queentabs personal är speciellt uttagna för att utföra arbete i museala miljöer, städning av antika möbler, tavlor, skulpturer, och andra konstverksföremål. All nyanställd personal får sin grundutbildning på Prins Eugens Waldermarsudde av Petri Heiskanen. Vi har regelbundna kvalitetskontroller och kan därmed garantera ett gott resultat.

Queentabs målsättning är att ha hög kvalité, långsiktighet och miljötänkande på alla utförda arbeten och på så sätt stärka kundrelationerna. De flesta nya kunder kommer till oss via rekommendation av våra kunder.